fidesz-orbanviktor
fidesz-orbanviktor
Életrajzok
 
Egyéb
 
FIDESZ felépítése
 
Orbán Viktor beszédei
 
Szavazás
Mi lesz a kormány sorsa?

2010-ig helyén marad
előrehozott választások lesznek
Gyurcsány távozik de a kormány marad
a népharag elsöpri erőszakos módon
a népszavazás hatására új választás
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Idő
 
számláló
Indulás: 2007-10-26
 
2006-os választási dal
 
Okt. 6. Nagyvárad

Érdekből senki sem lesz vértanú

2007. október 9.

Orbán Viktor 2007. október 6-i, ünnepi beszéde Nagyváradon hangzott el.

Kedves nagyváradiak!
Megszokhattuk már, hogy lombhulláskor vesztes csatáinkra, eltiport forradalmainkra egymagunk emlékezünk. Hiszen aki a győzelmét ünnepelhetné, az ma már nincs sehol. S valóban: hol van a mohácsi és a világosi síkon, vagy a budapesti utcákon győzelmet arató ottomán, Habsburg, vagy szovjet birodalom?

Mégis diadal és megkönnyebbülés helyett mindig nehéz és szomorú szívvel hajtunk fejet. Talán az évszak, vagy az esőt könnyező természet, vagy talán a bágyatag, gyengülő napsugár, az elmúlás illatát árasztó avar teszi. Mint amikor egy kukoricaszárat tépünk ki a földből, és az magával rántja a gyökerei közzé szorult földet, úgy tapad a gyász és a keserűség a túlélők, a kései utódok ünnepléséhez.

Kiváltképp így van ez akkor, amikor nem csupán névtelen hősökre, ismeretlen áldozatokra, hanem a 13 aradi vértanúra, s azokra a mártírokra emlékezünk, akik életüket, fiatalságukat és jövőjüket adták a szabadságért. Azokra a hősökre, akik a harctereken fényes győzelmeikkel szégyenítették meg a császári sereget, és azokra, akik a polgári Magyarország megteremtésével ország-világnak bebizonyították: a magyar nemzet 1848. márciusában nemcsak talpra állt, hanem talpon is tudott maradni. Nemcsak visszaszerezte a szabadságát, de élni is tudott vele. Akkor bebizonyítottuk, képesek vagyunk arra, hogy megszervezzük önmagunkat, hogy működtessük az államunkat, és arra is képesek vagyunk, hogy megvédjük közös érdekeinket.

Nem véletlen, hogy mindazok, akik hozzájárultak a szabad, független és gyarapodó Magyarország megteremtéséhez, az akkori önkény szemében egyformán bűnösök voltak. Az Európa számos részéből érkező intelem ellenére tudjuk, a bécsi udvar kíméletlen bosszút állt. Bujdosott Táncsics, üldözték Jókait, rejtegették Deákot, távollétében felakasztották Andrássyt, sortűz végzett az első felelős miniszterelnökkel, és nem számíthattak kegyelemre a karddal a kezükben fogságba esett tábornokok. De bitófán végezte az is, akinek csak egy tollvonás volt a bűne, igaz az nem volt akármilyen tollvonás, hiszen a függetlenségi nyilatkozat utolsó sora alá került.

Kedves Barátaim!
Az elbizakodott hatalom nem csupán úgy érezte, hogy jó munkát végzett, és elérte célját, de azt is elhitte, hogy immár örök időkre berendezkedhet Magyarországon. „Huszonöt év leforgása alatt megnyerjük a játszmát” – nyilatkozta akkor magabiztosan az új birodalmi miniszterelnök, Bach. „Magyarország – idézem őt – addigra német, szláv gyarmattá, a magyarság eszméje pedig idejét múlt jelenséggé válik.”

A magyarokat azonban mégsem sikerült megtörni. Hiába rakták a bürokrácia igáját a nyakukba, hiába ajándékoztak meg bennünket egy jól kifejlett rendőrállammal. Mi azonban nem csupán a vértelen márciusi forradalmunkat, a félelmetes túlerővel szembe szálló szabadságharcunkat, de a fájdalmas vereség utáni konok kitartásunkkal is megmutattuk az egész világnak, milyen fából is faragták a magyarokat. Megalázottan, magunkra hagyva, szétdarabolva, a törvényeinket semmibe véve, áruló arisztokratákkal a nyakunkban sem engedtünk a 48-ból.

Nem engedtünk, mert számunkra ’48 a szabadság utáni jogos vágyakat, és a törvényes rendet jelentette, amelynek az útjáról nem mi, hanem a bécsi udvar tért le. Így történhetett, hogy 1848-49-ben még a fényes bécsi udvar a bosszú vérgőzös levegőjétől megrészegülten a keleti despotizmus sötét útvesztőjében szédelgett, valójában az osztrák császárság legkeletibb része lett a Nyugat. A bécsi udvar keleti módon gyakorolta a hatalmat, a magyarok pedig nyugati kultúrnemzet módjára viselkedtek a szabadság, az egyenlőség és a testvériség jegyében.

Nemcsak a hazánkat gyarmatosítani akaró Ausztriának mutattunk példát, Magyarország a polgári fejlődés akadályainak elhárításával, a ’49-ben a nemzetiségekkel kötött szövetséggel és a szabadság melletti kiállásával bizonyította, hogy a modern Európa legjobb hagyományainak képviselője. És így maradt ez az ’50-es években is. A keleti despotizmus erői hiába fojtották vérbe szabadságharcunkat, hiába söpörték el a törvényes rendet, mi magyarok akkor két évtizeden keresztül kitartottunk a szabadság, és kitartottunk egymás mellett is. Ezért kellett a magát mindenhatónak és abszolútnak gondoló uralkodónak elállnia attól a szándékától, hogy nélkülünk és ellenünkre reformálja meg az országot, és ezért kellett végül a birodalomnak kiegyeznie velünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Milyen különös! Hat nemzedék választ el bennünket 1848 hőseitől. Ma már a kőszívű ember dédunokái sincsenek közöttünk, mégis szabadságvágyunk és eszményeink melletti konok kitartásunk, mondjuk úgy, a jellemünk mit sem változott. A magyarság legjava ma is kultúrnemzetnek tekinti magát, és a Nyugathoz szeretne tartozni. Ma is úgy gondoljuk, hogy a Nyugat ott van, ahol a törvényes rend, a szabadság és az önrendelkezés.

Jó hír mindannyiunk számára, hogy már nem vagyunk egyedül, mint ahogy 158 esztendővel ezelőtt voltunk. Nincsenek már gyarmatok, ahogy gyarmatosítók sincsenek. A háborúk alatt szétszakított Európa újraegyesült, a felszabadított Európából szabad Európává vált. A szabadság és a törvényes rend alapján a nyugati értékrend és világ részévé válhattak a II. világháború után a Kelet lábai elé vetett, a Keletnek ítélt államok is. Így mi, szabadságszerető magyarok az anyaországban és a határokon túl a Nyugathoz tartozni kívánó románok és a többi szomszédos nemzet ott folytathatjuk, ahol 1849-ben a megkésett szövetségkötéssel abbahagytuk. Egymással szövetségben, s nem egymás ellenére és kárára tehetjük erőssé a nemzeteinket, mert Európát csak nemzetei tehetik erőssé.

A rossz hír viszont az, Kedves Barátaim, hogy az alárendeltség, a kiszolgáltatottság, a hazugság, a könyörtelen önzés erői még mindig harcban állnak, még mindig vissza akarnak mindannyiunkat húzni a múltba. Igaz ma már nem állam tör államra megszálló csapatokkal és fegyverekkel. De úgy tűnik, időről-időre bizony felülkerekedni látszanak a szabadságot, a törvényes rendet, az önrendelkezést, az őszinteséget és a közjót semmibe vevő visszahúzás erői, melyek a nemzetet gyengévé, alávetetté és acsarkodóvá teszik.

Megszokhattuk, hogy Közép-Európában a Kelet a visszahúzás internacionalista erői újra és újra rohamot indítanak a szabadságszerető, demokratikus és polgári világot építők ellen. Hazugságok, csalás, felelőtlenség, maffiapolitika és erőszak lengi körül ma az országot, miközben a nemzet egyre mélyebb válságba süllyed. De mi, a Nyugat iránt elkötelezettek nemzedéke továbbra is kitartunk a szabadság, a törvényes rend, az emberi méltóság, a demokrácia és egymás mellett is.

Hová jutnánk, hová jutottunk volna, ha nem ragaszkodnánk körömszakadtáig eszményeinkhez? Bizony akkor ma már senki nem tudná megmondani, ki az, aki demokrata, ki az, aki nem. Ki az, aki tisztességes, ki az, aki nem. Ha nem ragaszkodnánk az eszményeinkhez, ma a szegény magyarok nem tudhatnák, kire számíthatnak, és kire nem.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ünneplő Gyülekezet!
Minden évben megemlékezünk a magyar szabadság és függetlenség vértanúiról. Beszélünk hősiességükről, de vajon át tudjuk-e élni, meg tudjuk-e élni a mai korban, hogy mi is a példa, amit mutattak, hogy mit is jelent az a szó, hogy vértanúság? Mit jelent az, hogy emberek az életüket áldozzák egy ügyért, egy eszméért, a vérükkel tanúbizonyságot tesznek valami mellett?

A modern világban az anyagi értékek bűvöletében élő társadalom embere, mint amilyenek mi vagyunk, szinte elképzelhetetlennek, meseszerűen távolinak érzi azt a gondolatot, hogy valaki önként vértanúságot vállal, hogy valaki tudatosan kész az életét odaadni valamiért. Egy ügyért, egy eszméért, mint amilyen a szabadság, a haza, vagy a becsület. Vértanúi az eszméknek, és az eszmék, a közös értékek által összekapcsolt közösségeknek lehetnek. Anyagi javakért, élvezetek kedvéért, sikerért vagy a hatalomért csak egy bolond halna meg. Érdekből senki sem lesz vértanú, érdekből senki sem áldozza fel az életét.

A magyar szabadságharc hősei, vértanúi mind eszmék, közös értékek mellett tettek tanúbizonyságot életükkel és halálukkal egyaránt. Bebizonyították a mi számunkra is, hogy az értékek fölötte állnak az érdekeknek. A ’48-as vértanúk, Kedves Barátaim, egy eszméért áldozták az életüket. A magyar nemzet eszméje, a magyar szabadság és függetlenség eszméje volt az, amiért ők hittel és hűséggel harcoltak utolsó leheletükig. 1848-ban valójában különféle származású, és sok tekintetben bizony igen eltérő felfogású emberek határoztak úgy, hogy létrehoznak egy közös modern nemzetet, a szabad és független magyar nemzetet, a szabad és független Magyarországon. Ők már akkor tudták: különbségeink ellenére egy az ország.

A magyarok számára a szabadság soha sem pusztán annyit jelentett, hogy fellázadunk valami ellen. A magyarok számára a szabadság azt jelentette, hogy kiállunk valamiért. A szabadság soha sem csupán tagadása volt valaminek, amit rossznak tartottunk, hanem igenlése annak, amit jónak gondolunk. A magyar szabadság és függetlenség lényege az, hogy szabadon és büszkén kimondjuk: a magyar nemzet, az egységes magyar nemzet számunkra eszmény. Hogy nekünk magyaroknak fontos a hazánk. Fontos a nemzet, a nemzeti összetartozás, a nyelvünk, a kultúránk, a mi földünk, az európai keresztény hagyományaink, hogy nekünk fontos a család eszménye, a hűség, az igazmondás és a becsület, ez a magyar szabadság.

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
A magyar szabadság és függetlenség eszménye az építés, az alkotás és az értékteremtés eszménye, sohasem a rombolásé. Mi soha sem más nemzetek ellen, hanem mindig a mi nemzetünk felemelkedése érdekében harcoltunk. A függetlenség, Kedves nagyváradiak, nem az, hogy mások nem szólnak bele a mi dolgainkba, hanem az, hogy mi beleszólunk. A szabadság nem az, amikor nem kell azt tennünk, amit mások akarnak, hanem az, amikor megtesszük, amit mi akarunk. A szabadság az, amikor teljes szívvel hiszünk, és teljes szívvel cselekszünk, mert csak félig él, aki nem szabad.

Ezt a szabadságeszményt képviselték teljes szívvel és odaadással a nagy történelmi események, a forradalmaink és szabadságharcaink hősei és vértanúi, ezt az eszményt őrizték, védték és adták át a következő nemzedékeknek a hétköznapok névtelen hősei. Az is igaz, Kedves nagyváradiak, hogy mindig voltak, és vannak félszívűek, akik nem hisznek igazán. Akik, mikor eljön a cselekvés ideje, ilyen-olyan okból, gyengeségből, félelemből, kényelemből, esetleg saját pillanatnyi érdekeik miatt elbizonytalanodnak, vagy egyenesen hátat fordítanak. Aki fél szívvel hisz a magyar szabadságban és függetlenségben, az nem hisz benne igazán.

Tőlünk, a mai nemzedékektől a történelem most vértanúságot nem követel, de hitet és hűséget, azt igen. Követeli, hogy higgyünk az eszméinkben, és hűségesen kiálljunk értük, és tegyünk meg értük mindent, ami gyarló erőnkből telik. A XXI. században a szabadság és függetlenség ügye nem azon múlik, mint a XIX. században. Azóta a világ is, a vén kontinens is sokat változott. Ma nem kell katonai megszállás alól felszabadulni. A magyarság számára a XXI. században a szabadság és a függetlenség mindenekelőtt nemzeti összetartozást, a nemzet egységét jelenti, azt, hogy minden lehetőséget kihasználunk a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítésére.

Kedves Barátaim! Kedves nagyváradiak!
Lássuk be, a határokat az idő folyama koptatja. A határok jelentősége és szerepe érezhetően csökken, és az elkövetkezendő években még inkább csökkenni fog. Idővel csak azokat fogják elválasztani, akik nem tartoznak össze, és nem is akarnak együvé tartozni. Higgyék el nekem, nincs messze az idő, amikor ezek a határok már túl alacsonyak lesznek ahhoz, hogy azokat is elválasszák, akik összetartoznak, és össze is akarnak tartozni. És mi, magyarok összetartozunk, mi egy nemzet vagyunk, akárhol húzódnak is az országhatárok éppen.

Ez az összetartozás a magyar szabadság és a magyar függetlenség mindenkori időtlen alapja. Ezért nekünk ma nem a gátakkal, hanem a lehetőségekkel kell törődnünk elsősorban. Közösen építeni valamit a határok fölött. A határok fölé kell emelnünk a magyar szabadság és függetlenség ügyét. Mert erre ma van lehetőségünk és van szabadságunk Európában, csak megfelelő emberek kellenek, kellenének hozzá. Olyan ember, olyan emberek, akik méltók a ’48-as szabadságharc hőseihez, mert teljes szívvel képviselik a magyar szabadság, függetlenség, a magyar nemzet ügyét. Olyan, aki már bizonyított, bizonyította, hogy képes történelmet írni, mert erős és bátor, mert nem fél, nem lehet őt megfélemlíteni, ha arról az ügyről van szó, amiben hisz. Az Európai Parlamentben is olyan embernek kellene képviselnie az erdélyi magyarokat, aki teljes szívvel hisz a magyar függetlenségben és a magyar szabadságban.

Végezetül Tisztelt váradiak, Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Azt kívánom mindannyiuknak, hogy a XXI. század hozza meg Önöknek mindazt, amit a XX. század megtagadott. Kívánom, hogy teljesüljön minden nagy és titkos, és teljesüljön minden hétköznapi vágyuk és reményük. Azt kívánom, adjon Önöknek a Jóisten sok erőt, egészséget, jó szomszédot, megértő társat, boldog családot és munkát, amelynek haszna, értelme és gyümölcse van.

 
egyéb oldalak
 
FIDESZ története
 
FIDESZ dokumentumok
 
Interjúk Orbán Viktorral
 
Galériák
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!